【Dr Chester.美肌同學會】Azelaic Acid(杜鵑花酸)|你不能不懂的護膚成

今次介紹嘅護膚成分係杜鵑花酸(Azelaic acid), 對於醫治痘痘有顯着嘅功效。

杜鵑花酸係一種弱酸,能夠溶解角質,控制毛囊,避免過度角化。另外亦能夠溶解粉刺同降低粉刺生長。

而杜鵑花酸對於令到我地皮膚生痘痘的主要原兇痤瘡桿菌會產生抗菌功效,令到生痘痘的機會大大減少。加上杜鵑花酸有抗發炎的功效,所以呢種成分絕對係醫治痘痘的好幫手!

除咗以上嘅用途外,杜鵑花酸亦有美白淡斑的功效。因為佢能多抑制黑色素的生長。所以喺淡斑同去印上都有不錯的效果。另外因為成分溫和,所以懷孕嘅女士同餵緊人奶的媽媽都可以使用。

不過始終係酸性成分,建議大家使用前先詢問醫生情況。

*以上內容只供參考,護膚功效會因人而異,個別情況需向個人醫生諮詢。

———————————————————————–

想留意更多關於護膚資訊,追蹤 Dr Chester.美肌同學會吧!

.Facebook : https://www.facebook.com/drchesteryau​​​

.Instagram : https://www.instagram.com/drchester.skincare

.Margo Clinic : https://www.margo.hk/​​​

.Linktree : https://linktr.ee/drchesterskincare

#hkbeauty #skincare #drchester #margoclinic #azelaicacid #retinol #杜鵑花酸 #抗痘 #美白 #淡斑 #黑色素 #A酸 #去角質 #粉刺問題 #成分 #成分知識 #護膚 #皮膚 #保養 #美肌 #小知識 #醫美 #醫美保養 #美肌同學會