【Dr Chester.美肌同學會開啟咗Youtube Channel啦!】

第一條片大概講下油性膚質嘅朋友們可以點樣去護理。Dr Chester就比咗7個貼士大家,令大家都可以喺護膚上更加輕鬆。
 
唔想再被人笑自己皮膚多油到煎雞蛋,又唔想同朋友合照嘅時侯自己塊面令立立嘅話,就快d禁入去條link到睇下喺邊7個貼士,令你擁有更健康嘅皮膚啦!?
 
如果你之後都有想睇嘅題材或者有皮膚上嘅問題都歡迎留言話比我地知。仲有記住去subscribe我嘅channel同share影片。你嘅支持好重要㗎!
 
 
*以上內容只供參考,護膚功效會因人而異,個別情況需向個人醫生諮詢。
————————————————————————

想留意更多關於護膚資訊,追蹤 Dr Chester.美肌同學會吧!

.Facebook : https://www.facebook.com/drchesteryau​​​

.Instagram : https://www.instagram.com/drchester.skincare

.Margo Clinic : https://www.margo.hk/​​​

.Linktree : https://linktr.ee/drchesterskincare